Anasayfa / Mehmet Erdoğan

Mehmet Erdoğan

Dünya Ekonomisinin Örgütlenme Şekilleri

Dünya Ekonomisinin Örgütlenme Şekilleri

  DÜNYA EKONOMİSİNİN ÖRGÜTLENME ŞEKİLLERİ 1. DÜNYA EKONOMİSİNİN ANARŞİK YAPISI 2. ULUSLARARASI KONSORSİYUMLAR VE KARTELLER 3. ULUSLARARASI TRÖSTLER 4. ULUSLARARASI BANKA KONSORSİYUMLARI 5. ULUSLARARASI PÜR KAPİTALİST ÖRGÜTLENMELERİN NİTELİĞİ 6. EKONOMİK YAŞAM VE KAPİTALİST ÇIKARLARIN ULUSLARARASILAŞMASI Günümüz dünya ekonomisi üst düzeyde bir anarşik yapıyla karakterize edilir. Bu bağlamda modern dünya ekonomisinin yapısı, …

Devamını oku »

Dünya Ekonomisinin Örgütlenme Şekilleri

Dünya Ekonomisinin Örgütlenme Şekilleri

DÜNYA EKONOMİSİNİN ANARŞİK YAPISI 2. ULUSLARARASI KONSORSİYUMLAR VE KARTELLER 3. ULUSLARARASI TRÖSTLER 4. ULUSLARARASI BANKA KONSORSİYUMLARI 5. ULUSLARARASI PÜR KAPİTALİST ÖRGÜTLENMELERİN NİTELİĞİ 6. EKONOMİK YAŞAM VE KAPİTALİST ÇIKARLARIN ULUSLARARASILAŞMASI Günümüz dünya ekonomisi üst düzeyde bir anarşik yapıyla karakterize edilir. Bu bağlamda modern dünya ekonomisinin yapısı, ondokuzuncu yüzyılın sonlarında bütün canlılığıyla …

Devamını oku »

Uluslararası İlişkilerin Ekonomik Biçimlerindeki Değişiklikler

Uluslararası İlişkilerin Ekonomik Biçimlerindeki Değişiklikler

SERMAYENİN DÜNYA ÇAPINDA HAREKETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN EKONOMİK BİÇİMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER SERMAYENİN AŞIRI ÜRETİMİ VE GELİŞİMİ 2. SERMAYE İHRACINI HAREKETE GEÇİREN GÜÇLER 3. KARTELLER VE SERMAYE İHRACI 4. SERMAYE İHRACI VE BORÇLANMA 5. SERMAYE İHRACI VE TİCARİ ANLAŞMALAR 6. SERMAYE VE EMTİA İHRACI 7.  SERMAYE  YATIRIM  ALANLARI  İÇİN  YAPILAN  REKABETİN KESKİNLEŞMESİ; …

Devamını oku »

Dünya Hammadde Piyasası ve Satın Alma Koşullarındaki Değişiklikler

Dünya Hammadde Piyasası

DÜNYA HAMMADDE PİYASASI VE SATIN ALMA KOŞULLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK SOSYAL   ÜRETİMİN   BÖLÜMLERİ   ARASINDAKİ   ORANTISIZLIK 2.  TOPRAK ÜZERİNDEKİ TEKELCİ MÜLKİYET VE SANAYİ VE TARIM ARASINDAKİ ORANTISIZLIĞIN ARTMASI 3. HAMMADDE KITLIĞI VE HAMMADDE PİYASASININ DARALMASI 4. DÜNYA PAZARINDA HAMMADDE REKABETİNİN KESKİNLEŞMESİ VE KAPİTALİST YAYILMA Önceki kısımda, kapitalizmde meydana gelen son gelişmelerin, …

Devamını oku »

Dünya Ekonomisi Değişen Satış Koşulları

Dünya Ekonomisi Değişen Satış Koşulları

c DÜNYA PAZARI VE DEĞİŞEN SATIŞ KOŞULLARI  KÜTLESEL ÜRETİM VE DEVLET SINIRLARININ AŞILMASI 2. FARKLI EKONOMİK YAPILARA SAHİP ÜLKELER ARASINDAKİ MÜBADELEDE FİYAT OLUŞUMU VE SÜPER KÂR OLUŞUMU 3. BÜYÜK GÜÇ­LERİN KOLONİ POLİTİKASI VE DÜNYANIN BÖLÜŞÜLMESİ 4. GÜÇ­LERİN GÜMRÜK POLİTİKASI VE SATIŞ PAZARI 5. DÜNYA PAZARINDA ŞİDDETLENEN REKABET VE KAPİTALİST GENİŞLEME …

Devamını oku »

Dış Ticaret Kuramları; Merkantilistler, Fizyokratlar, Klasikler ve Görüşleri

dis_ticaret_kuramlari

DIŞ TİCARET KURAMLARI DIŞ TİCARET KURAMLARININ GELİŞİMİ  Merkantilistler, klasikler, neo-klasikler ve modern ekonomistler ekonomi kavramında uluslararası ticarete farklı boyutlarda yer ve anlam vermişlerdir. Merkantilistler ve Fizyokratlar  Dış ticaret konusunda ilk sistemli düşünceleri ileri sürenler Merkantilistlerdir. Merkantilizm dış ticaretin ülkeye olumlu olduğu kadar fazla altın ve gümüş kazandıracak şekilde düzenlenmesini amaç …

Devamını oku »

İhracat Harcamalarının Ödenmesi, Döviz Piyasaları, Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Nedenleri

İTHALAT HARCAMALARININ ÖDENMESİ

İTHALAT HARCAMALARININ ÖDENMESİ Yapılan ithalatın bedelini nasıl öderiz sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi ihracat ile olacaktır. Uluslararası ticarette takas da bir ödeme yöntemi olarak kulla­nılmasına karşın ithalatın bedelini ödemede genellikle değişim aracı, yani para kullanılmaktadır. Ancak burada sorun farklı ülkelerin farklı para birimleri kullanmasıdır, ithalatçı ülkeler kendi paraları ile ithalatın …

Devamını oku »

Dış Ticarette Kısıtlamalar; Tarifeler, Kotalar, Tarife Dışı Engeller, İhracat Ambargosu

Dış Ticarette Kısıtlamalar

DIŞ TİCARETİN KISITLANMASI  Eğer ülkeler çeşitli kısıtlamalar getirmemiş olsalardı uluslararası ticaret hacmi bugünkünden çok daha yüksek olacaktı. Dış ticarete getirilen kısıtlamalar çeşitli bi­çimlerde olabilir. Aşağıda bunlardan bazılarını ele alacağız.  Tarifeler Tarifeler, ithalatın değeri veya miktan üzerinden alınan vergidir. Tarifelerin doğuş nedeni devlete gelir sağlamak iken, günümüzde temel amaç yerli firmaları ulusla­rarası …

Devamını oku »

Dış Ticaretin Yararları ve Zararları

Dış Ticaretin Yararları ve Zararları

Mutlak veya karşılaştırmalı üstünlüğe göre uzmanlaşma, dış ticaret işlemine girişen her iki tarafın da kazançlı çıkmasına neden olmaktadır. Ancak bu ülkelerde faaliyette bulunan her ekonomik birim bu kazanımdan eşit ölçüde yararlanamaz. Hat­ta bazı kişi ve firmalar ekonomik anlamda bir kayıpla bile karşı karşıya kalabilirler. Tüketicilerin Elde Ettiği Yarar Dış ticaretin …

Devamını oku »

Dış Ticaret ve Kalkınma; Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

David-Ricardo

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Nedir Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi (Theory of Comparative Advantages) David Ricardo tarafından, Mutlak Üstünlük Teorisi‘nden yaklaşık 40 yıl sonra ortaya atılmıştır ve güçlü bir teori olarak ömrünü devam ettirmektedir. Günümüzde yapılan uluslararası ticaretin temeli olarak kabul görmektedir. Ricardo mutlak üstünlüklerin yetersiz kaldığını ve üstünlüğün karşılaştırmalı olarak belirlenmesini savunmuştur. Mutlak …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir